A  dominókártya bemutatása:

Célja: főnév tanítás, a német egyes számú határozott névelők fogalmának kialakítása. Majd a határozatlan névelők fogalmának elsajátítása. A későbbiekben gyakorolható vele a főnévragozás is.

Előlap bal oldala egy-egy főnév szóképét mutatja. A szóképek keretbe vannak foglalva. A játék leírásában ez a  „ keret ”. A  keret színe kék, piros vagy zöld.

A színek az alábbiakat jelölik:

 • kék: a hímnemű névelő – der
 • piros: a nőnemű  névelő – die
 • zöld: a semlegesnemű névelő – das

 

Előlap jobb oldala kék, piros vagy zöld mező. A játék leírásában ez a „ mező ”.

Joker lap előlapja fehér alapon egy méhecske, fehér mezővel.

Hátlapon a leckeszámok találhatóak.

Tartalma:  96 db dominókártya, ami 88 db szókép és 8 db Joker dominókártyából áll.
A Joker dominókártyák bármikor felhasználhatóak, ha a játékos nem tud
megfelelő színű kártyát tenni. A Joker dominókártyára a megadott három szín közül (kék, piros, zöld) keretszínű dominókártya hívható.

 

Játékosok száma: minimum 2 fő.  Ajánlott maximális játékos 4 fő.
Ha ennél több játékos van, akkor a játékosok számától függően több NOMI DOMINO csomagra van szükség. A  kártyákon szereplő főnevek megtanulásához a Frohes Lernen  című könyv áll rendelkezésre. A könyv tanítói vagy szülői segítséggel is használható.

A játék menete:

I. Rejtett lapokkal

A kártyákat lefordítva az asztalra helyezzük. A játékosok egymás után húznak.

Első kör:

 • a  kezdő játékos egy dominót a képes felével az asztalra tesz.
  Megnevezi a szóképen szereplő főnevet és a keret színét.
 • A következő játékos addig húz dominókat, amíg a húzott dominó keretének színe megegyezik az asztalon fekvő dominó mező színével. Ha ez teljesül, a dominó játékszabálya szerint, odahelyezi.
  Megnevezi a szóképen szereplő főnevet és a keret színét. Ha több dominót kell húznia, azokat maga elé helyezi lefordítva. Ez jelenti a rejtett lapokat.
 • A többi játékos így folytatja a játékot az első körben.
  Ha valamelyik játékos Jokert húz, akkor azt bármikor felhasználhatja és kérhet keretszínt.

Második kör:

 • a játékosoknak csak akkor kell új dominót húzniuk, ha a már kihúzottak között nincs  megfelelő keret színű dominókártya.

II. Nyílt lapokkal

A fentiektől annyiban tér el, hogy a húzott lapokat a szóképes oldalukkal felfelé teszik maguk elé a játékosok. Így azt mindenki láthatja.

Megjegyzés: a dominókártyákat a játékosok egymás között szét is oszthatják.

Az a játékos nyer, akinek a leghamarabb elfogynak a lapjai.