A LECKÉK TARTALMA

1-6 lecke magánhangzók tanítása, amelyek kiejtése eltér a magyartól.
Minden óra elején hangoztatjuk a már megtanult magánhangzókat. Mindegyiket, amit már tanultunk.

7. lecke: ismétlés

A könyv leckéi a hosszú távú MEMÓRIAFEJLESZTÉST tartják szem előtt.

A 7. leckétől visszanyúlunk az előző leckékben szereplő szavakhoz, ISMÉTELJÜK őket.

8-20 lecke mássalhangzók tanítása, amelyek kiejtése eltér a magyartól.

Ezen belül a 12. leckéig a főnevek nyomtatott nagy betűkkel szerepelnek. Mivel még nem fordítunk külön figyelmet arra, hogy a németben a főneveket nagy kezdőbetűkkel írjuk.

12. lecke: a főnév és a hozzá tartózó névelő helyesírása.

13. leckétől a főneveket már nagy kezdőbetűvel írjuk. Névelővel együtt gyakoroljuk.

14.-20. lecke: A humoros képekről kérdésalkotás : Wer ist das ? Was ist das ?

A kérdésre válaszadás egyszerű tőmondatokkal.

És a ráadás: összefoglaló ismétlés

Melléklet:

8 képes dalkártya betűkottával

A dalok a Youtube oldalon megtalálhatóak.

GYEREKEKNEK

Tudjátok mi a legfontosabb, ami a tanuláshoz kell?

A kedv.

Nagy szeretettel készítettem ezt a könyvecskét, hogy kedvet csináljak Nektek a nyelvtanuláshoz. Nektek, akik már ismeritek a magyar ABC – t.

Kívánom, hogy könnyen tanuljatok meg belőle németül hibátlanul olvasni és írni. Bízom abban, hogy tetszeni fog, és örömmel veszitek majd kézbe.

Rajta hát! Kezdjetek neki!

Most!

SZÜLŐKNEK

A könyv egyszerűen csak a gyermek kezébe adható, mivel a feladatok egyszerűsége, és a leckék színessége önmagában is leköti a kisgyermekek figyelmét.

De egy kis szülői segítség még hatékonyabbá teheti a tanulást.

TANÍTÓKNAK

Számotokra egy külön oktatási csomagot is készítettem. Ez a könyvből, a keret nélküli színes szóképekből és a Nomi dominóból áll. Használata megkönnyíti a munkátokat. Segíti a gyakorlást, fejleszti a gyerekek memóriáját.

A könyv elkészítése során célom volt a hibátlan, pontos betűfelismerés és a német szöveg biztos olvasási készségének kialakítása.

Korunkban nélkülözhetetlen egy-két idegen nyelv ismerete. Egy idegen nyelv elsajátításához pedig nélkülözhetetlen a pontos olvasás.

Magánórák keretében éveken át tanítottam kisgyermekeknek német nyelvet. Legtöbb esetben a nehézkes olvasás, a pontatlan betűfelismerés lassította a haladást.

Egyéni ötleteitekkel színesebbé, érdekesebbé tehetitek a tanítást.

Fantáziátoknak ne szabjatok határt! Engedjétek szabadon! Így még jobban sikerül megalapozni a gyerekek olvasási készségét.

ÖTLETTÁR

SZÓTANÍTÁS

Memorizáláshoz, szóalkotáshoz

1. NOMI-Dominó játék

2. Szókép: képek a főnevekről, nagy alakban.

3. Betűlabirintus: betűk összeolvasása a labirintusban, majd rajz készítése.

4. Szó puzzle: szavak összeépítése a szavak részeiből. (nem szótagokból)

 

NÉVELŐK TANÍTÁSA

Szóképek: az első leckétől minden főnevet nyelvtani nemük szerint különböző színnel írtam.

Hímnem: kék

Nőnem: piros

Semlegesnem: zöld

Ezek a színek előkészítik és segítik a későbbi névelőtanulást. Módszertani játékként, már az első leckétől alkalmazhatjuk
a “Milyen színnel volt írva a …….. ?” játékot. (Pl. Milyen színnel volt írva a Biene? – Piros- )

Később a színt a megfelelő névelőre cseréljük. A főnevek többes számát még nem tanuljuk.

NOMI Dominó: számképek helyett szókép, névelő helyett szín.